LiteSpeed

  • Thursday, 8th September, 2016
  • 16:07pm
LiteSpeed یک وبسرور قدرتمند تجاری است که ما آنرا جایگزین وبسرور آپاچی در سرورهای میزبانی حرفه ای لینوکس خود کرده ایم. در ادامه به بررسی بیشتر این وبسرور میپردازیم.
تفاوت اصلی وبسرور لایت اسپید با آپاچی در نوع معماری این دو و روش هندل کردن کانکشنها است. لایت اسپید event-driven و آپاچی process-based می باشد:
در واقع اپاچی برای هر کانکشن به سرور یک پروسس جدید و مجزا ایجاد می کند و در نتیجه ایجاد این پروسسهای مجزا برای هر کانکشن در صورت افزایش کانکشنها فشار بالایی بر روی سرور وارد می شود.
لایت اسپید با معماری event-driven خود تمامی کانکشنها را در چند پروسس محدود سرویس دهی میکندو در نتیجه بخش بسیار زیادی از منابع سرور را صرفه جویی می کند.
این روش پاسخ گویی لایت اسپید به درخواستهای ارسالی به سرور بدین معناست که با منابع یکسان امکان پاسخگویی به تعداد بسیار بیشتری درخواست فراهم است.
 
« برگشت